ОРИГИНАЛ

ПРЕВОД

Посветена на...
Предговор
Глава 1 : Опасност!    Завършена!
   Опасности в каньона
   Знаем ли кога сме преминали границата
   Да променим залозите
Глава 2 : Моторната Динамика    Завършена!
    Как се получава баланса?
    Какво кара мотора да завие?
    Hавици при завиване
Глава 3 :     В процес на превеждане!
    3.1 Използването на газта
    3.2 Забавен Апекс
Глава 4 :     В процес на превеждане!
Глава 5 :     В процес на превеждане!
Глава 6 :     В процес на превеждане!
Глава 7 :     В процес на превеждане!